29 Februari, 2016

Mengapa Kiraan Pulangan Purata Tidak Tepat?

Apabila kita mengira pulangan pelaburan, kita tidak boleh ambil sahaja peratus pulangan yang kita terima sejak kita mula melabur sehingga sekarang dan membahagikannya dengan bilangan tahun pelaburan untuk mendapatkan pulangan purata.

Kaedah ini tidak menggambarkan pulangan sebenar yang diperolehi dalam bentuk peratus. Saya tunjukkan mengapa pengiraan ini tidak tepat menerusi satu jadual yang ringkas.

Andaikan anda melabur RM50,000 pada 1 Januari 2011. Kemudian pada 31 Disember 2015, nilai pelaburan anda ialah RM75,000. Pulangan yang anda terima ialah RM25,000. Pulangan dalam bentuk peratus ialah RMRM25,000/RM50,000 = 50%.

Jadi berapakah pulangan tahunan yang diterima?  Adakah jawapannya 50%/5 = 10% setahun? Jawapan ini tidak tepat kerana kesan kompaun dan ia bukan kaedah pengiraan dalam jadual unit amanah seperti Lipper dan Morningstar.

Andaikan kita ambil pulangan 10% setahun:

Tahun
Nilai Pokok
Pulangan
Pokok + Pulangan
2011
50000.0
5000.0
55000.0
2012
55000.0
5500.0
60500.0
2013
60500.0
6050.0
66550.0
2014
66550.0
6655.0
73205.0
2015
73205.0
7320.5
80,525.5
 
Didapati jumlah akhir ialah RM80,525.5 sedangkan nilai pelaburan anda ialah RM75,000.

Jadi bagaimana untuk mengira pulangan terkompaun?  Ada dua cara, iaitu menggunakan mesin pengira kewangan atau dengan menggunakan laman web khusus untuk mengira pulangan terkompaun:

1. Menggunakan Mesin Pengira Kewangan
-50,000 PV;  5 N;  FV 75,000; Tekan I/YR
Jawapannya ialah 8.4472%.

PV - Nilai Kini, FV - Nilai Masa Depan; N = Tempoh Masa dan I/YR ialah Pulangan Tahunan

2. Cari return rate/CAGR calculator di Internet. Salah satu daripada laman yang menyediakan kemudahan ini ialah Money Chimp. Kita masukkan parameter yang berkenaan:


Untuk membuktikan kesahihannya, berasaskan pulangan 8.4472%, kita bina jadual berikut:

Tahun
Nilai Pokok
Pulangan
Pokok + Pulangan
2011
50,000.0
4223.6
54223.6
2012
54223.6
4580.4
58804.0
2013
58804.0
4967.3
63771.3
2014
63771.3
5386.9
69158.2
2015
69158.2
5841.9
75,000.1

Maka jelaslah pulangan yang kita terima ialah 8.45% sahaja, bukannya 10% jika kita menggunakan kaedah purata. Ini disebabkan oleh kesan kompaun.

Dengan penjelasan ini, diharapkan para pelabur dapat menggunakan kaedah yang betul untuk mengira pulangan saham atau unit amanah masing-masing.

Razali Razman ialah penulis ebook Panduan Asas Saham dan Membina Aset Kejayaan, Mencapai Kebebasan Kewangan serta buku Panduan Bijak MelaburPetua Pelabur Tersohor dan Panduan Pelaburan Unit Amanah. Klik pada mana-mana tajuk buku untuk maklumat lanjut mengenai kandungan dan kaedah pembelian. Untuk perkhidmatan bimbingan peribadi, klik Bimbingan Peribadi.  

PERCUMA: Risalah 16 Sifat Value Investor Hebat 

Untuk mendapatkan eRisalah percuma ini, pergi ke laman Facebook Labur Niaga dan tekan butang Like serta maklumkan saya pada bahagian ulasan (comment). Saya akan hantarkan fail menerusi Facebook Messenger. Jika tiada akaun Facebook, anda boleh emel saya di razali@laburniaga.com dan saya akan menghantarnya menerusi emel.