17 Julai, 2014

Peluang Untuk Beramal Dengan Hasil Takaful Anda

MAA Takaful membolehkan pemegang Takaful bersedekah kepada kebajikan apabila mereka meninggal dunia atau apabila pelan matang

Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Apabila seorang anak meninggal dunia, putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sadaqah Jariah atau ilmu bermanfaat yang disebarkan atau anak yang soleh yang berdoa untuknya."  Riwayat Muslim dan lain-lain.

Kini MAA Takaful menyediakan satu lagi cara untuk bersedekah secara langsung apabila pemegang takaful meninggal dunia, iaitu dengan menghibahkan hartanya secara terus kepada pertubuhan kebajikan.

Dengan mana-mana pelan Takaful berkaitan pelaburan atau hayat, pelabur boleh menghibahkan manfaat kematian kepada pertubuhan amal. Sekiranya pemegang Takaful terus hidup sehingga tarikh matang, maka wang tersebut akan dihibahkan pada tarikh tersebut. 

Malah pemegang Takaful boleh memperuntukkan manfaat tersebut mengikut kadar yang dikehendakinya, sebagai contoh 50% kepada warisnya dan 50% untuk tujuan kebajikan.

Kemudahan ini memberikan anda fleksibiliti untuk memastikan bahawa dana yang ingin disedekahkan akan sampai kepada organisasi sasaran, tanpa menunggu proses pembahagian harta-pusaka, atau tanpa perlu melalui waris, sekiranya dihibahkan terlebih dahulu kepada waris dengan arahan untuk disalurkan kepada pertubuhan amal.

Untuk maklumat lanjut mengenai cara melaksanakan hibah kepada kebajikan dan pelan Takaful mana yang sesuai untuk anda, sila hubungi Encik Azman Abidin (MAA Takaful) di Tel/Whatsapp 016-603 6348.Berikut adalah sedikit maklumat tambahan daripada penyedia perkhidmatan.


Nota: En. Azman ialah salah seorang penyedia perkhidmatan Takaful bagi saya sekeluarga.

Tiada ulasan: