05 November, 2013

Mengira Dividend Yield dan Perkara Berkaitannya

Jika annual dividend yield Maxis ialah 5.56%, adakah ia bermaksud 5.56% daripada harga sesaham sekarang?

Saya menerima soalan di atas daripada seorang pembaca. Soal dividen ini kadangkala boleh menyebabkan kekeliruan tetapi sebenarnya tidak begitu rumit.

Dividend yield dikira seperti berikut:

Jumlah dividen syarikat dalam setahun (sen) / harga saham semasa

Nota:  Tanda / bermaksud bahagi.

Jawapan kepada soalan di atas ialah ya, 5.56% adalah berasaskan harga sesaham sekarang. Dividend yield jika diterjemahkan dalam Bahasa Malaysia ialah pulangan dividen.

Berikut adalah skrin maklumat saham firma broker saham online saya. Cuba lihat dividend yield Maxis di bahagian bawah:


Dividen yang dibayar oleh Maxis pada 2012 =  40 sen. Harga Maxis pada penutup hari perniagaan ialah RM7.19. Div yield = 0.4/7.19 = 5.56% atau 0.0556 dan dibulatkan kepada 0.06 pada skrin di atas.

Tentunya dividend yield berubah-ubah setiap hari berasaskan harga saham. Jika harga saham naik lebih tinggi, maka lebih rendah dividend yield.

Jika anda sudah memiliki saham:

Jika anda sudah memilki saham, dividend yield bagi anda ialah berasaskan harga belian anda. Andaikan anda membeli Maxis pada harga RM7.00. Maka dividend yield bagi anda ialah:

Div yield = 0.4/7.00 = 5.71%.

Kesimpulannya, jika anda belum beli saham, kira dividend yield berasaskan harga semasa, manakala jika sudah beli kira dividend yield berasaskan harga belian anda dan juga berasaskan harga semasa (sebagai salah satu ukuran penilaian untuk menentukan sama ada saham patut terus dipegang).

Peringatan Penting
  1. Perlu diingat bahawa dividend yield di atas adalah berasaskan dividen pada tahun 2012. 
  2. Untuk melihat pengumuman dividen terkini, pergi ke laman web Bursa Malaysia.
  3. Pengumuman dividen biasanya dibuat dalam sen, iaitu xx sen sesaham.
  4. Kekeliruan mungkin berlaku jika pengumuman dibuat dalam bentuk peratus.
  5. Jika dividen diumumkan dalam bentuk peratus, ia adalah berasaskan nilai par saham, BUKAN harga semasa.
  6. Jika diumumkan dalam bentuk peratus, tukarkan kepada sen dahulu sebelum mengira dividend yield.
  7. Contoh, jika dividen 10% diumumkan dan nilai par saham ialah 50 sen, maka dividen yang dibayar ialah 5 sen. (0.1 x 50 sen)
  8. Dividend yield = 0.05 / harga semasa saham semasa.
  9. Apabila mengira dividend yield, pastikan anda bahagi sen dengan sen atau ringgit dengan ringgit.
  10. Dalam contoh di atas saya telah menukarkan 40 sen kepada RM0.4

Tiada ulasan: