11 April, 2012

Pilihan Pembiayaan Modal Kerja Islam

Boleh terangkan tentang pembiayaan modal kerja dalam perbankan Islam? Bagaimanakah produk yang ditawarkan? Adakah murabahah, mudharabah, musyarakah termasuk dalam kategori pembiayaan modal kerja?

Bagi pembiayaan modal kerja, kemudahan yang ditawarkan adalah mirip overdraf perbankan konvensional tetapi diubah untuk mematuhi keperluan syariah dan ciri kemudahan adalah berbeza di antara bank.

Saya dapati ada pelbagai kontrak yang digunakan, termasuk Bai Al' Inah, Bai Murabahah dan Bai Bithaman Ajil. Semuanya menggunakan konsep jualan dan bayaran balik tertunda, dan bukannya Mudarabah atau Musyarakah.  Berikut adalah maklumat yang saya kumpulkan daripada beberapa Bank.

CIMB

Term Financing-i
Menggunakan konsep Bai' Bithaman Ajil atau Bai' Al' Inah dan disediakan untuk perusahaan dan syarikat perniagaan. Untuk pembelian aset tetap, modal, modal kerja, pembiayaan penyambung dan segala tujuan lain. Ditawarkan pada kadar untung tetap atau berubah.

Cash Line-i
Untuk modal kerja jangka pendek, kemudahan ini ditawarkan dengan kadar siling yang ditetapkan. Produk menggunakan konsep Bai Bithaman Ajil and Bai Al' Inah.  Tiada yuran dikenakan bagi bahagian pembiayaan yang tidak digunakan.
 
Bank Muamalat

Murabahabah Working Capital Finance
MWCF-i boleh digunakan oleh pelanggan untuk beli barang dagangan dan juga bahan mentah.  Kemudahan ini diberikan utnuk membiayai keperluan modal kerja jangka pendek di mana Bank membelikan produk dan pelanggan membayar balik secara tertunda.


Maybank

Produk Maybank dinamalan Cash Line-i seperti CIMB tetapi mengggunakan konsep Murabahah sepertu Bank Muamalat. Membolehkan pelanggan memanfaatkan pembiayaan untuk membeli barangan untuk perniagaan mereka.

OCBC Al Amin

Juga menggunakan nama Cash Line-i tetapi menggunakan kontrak Al' Inah.  Digunakan untuk membiayai modal kerja untuk jangka pendek

Al Rajhi

Produk paling hampir dengan pembayaan modal kerja dinamakan structured commodity financing, digunakan untuk membeli barangan khusus di mana bank membiayai dulu perbelanjaan tersebut dan pembeli membayar balik secara ansuran.  Kontrak Bai Bithaman Ajil digunakan.

Secara peribadi, saya akan memilih produk yang menggunakan konsep Murabahah dan mengelakkan Al' Inah.  Murabahah ialah satu kontrak jual beli dengan elemen bayaran tertunda.  Ini bermakna pembeli meminta Bank untuk membeli aset pada kos (harga belian) dan sebagai balasan Bank akan menjual aset kepada pembeli pada margin untung yang dipersetujui di dalam harga jualan. Harga jualan seterusnya perlu dibayar secara tertunda,

Secara kesimpulannya, jika  membiayai operasi perniagaan, lazimnya kontrak yang digunakan adalah kontrak jual beli seperti yang disebutkan di atas. Ada juga bank yang menggunakan konsep ijarah untuk membeli aset besar terkhusus (bukan untuk modal kerja).

Sila hubungi Bank untuk maklumat lanjut.  Kalau tak silap saya, aliran tunai perniagaan anda menjadi antara faktor paling penting untuk menentukan sama ada pembiayaan diberikan atau tidak. 

Nota: Saya tidak mempunyai kelayakan khusus dalam kewangan Islam tetapi telah menyelidik maklumat untuk membantu pembaca. Harap maklumat ini dapat membantu. Jika ada kesilapan sila betulkan.


1 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

terima kasih!! really apreciate it..tq.=)