04 Februari, 2011

Guna Pertumbuhan Nilai Buku Sebagai Ukuran

Pertumbuhan Nilai Buku Lazimnya Seiring Kadar Kenaikan Harga

Definisi

Bagi mereka yang belum tahu, nilai buku (book value), yang juga dikenali sebagai

1. Nilai aset bersih (net tangible assets - NTA)
2. Nilai bersih (net worth) 

NTA boleh dikira seperti berikut:

NTA = Jumlah Aset - Jumlah Liabiliti
NTA Sesaham = (Jumlah Aset - Jumlah Liabiliti ) / Jumlah Saham Syarikat

Dalam blog ini, saya merujuk nilai buku sebagai NTA, dan kebanyakan akhbar dan majalah kewangan serta laporan di laman Bursa pun menggunakan istilah sama.

Pertumbuhan

Untuk menilai pertumbuhan syarikat, terdapat beberapa kaedah ukuran:

1. Pertumbuhan hasil (revenue)
2. Pertumbuhan EPS (pendapatan sesaham)
3. Pertumbuhan aliran tunai operasi (cashflow from operations)
4. Pertumbuhan NTA

Dua kaedah pertama ialah cara yang paling kerap digunakan. Cara ketiga tidak boleh dilakukan terhadap semua syarikat kerana ada syarikat yang mempunyai aliran tunai yang turun naik bergantung kepada tahap penghutang dan pemiutang (creditors/payables and debtors/receivables) setiap tahun.

Tetapi apabila Warren Buffet menilai pertumbuhan, dia merujuk kepada pertumbuhan NTA terlebih dahulu.  Menurut Timothy Vick dalam bukunya How to Pick Stocks Like Warren Buffet, pertumbuhan harga saham dalam jangka panjang lazimnya seiring dengan pertumbuhan NTA.

Sebab itulah kita dapat lihat bahawa selalunya syarikat yang membayar dividen besar adalah syarikat yang harga sahamnya tidak naik turun begitu pantas. Ini kerana pembayaran dividen akan mengurangkan NTA, tetapi bayaran dividen juga menjadi penstabil harga saham.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi pertumbuhan syarikat, pelabur boleh menggunakan sekurang-kurangnya tiga daripada empat ukuran di atas untuk mengunjurkan prestasinya pada masa depan.

Nota: Kenyataan 'pertumbuhan harga saham dalam panjang  lazimnya seiring dengan pertumbuhan NTA' tidak bermakna ia sama pada setiap masa dan tidak bermakna harga saham mesti sama dengan NTA sesaham.  Yang dimaksudkan di sini ialah kadar pertumbuhan jangka panjangnya lebih kurang sama.

Tiada ulasan: