01 September, 2010

Perubahan Dalam Kriteria Pelaburan KWSP

Pelaburan dalam dana dengan saham asing kini dibenarkan

Pada pertengahan 2007, KWSP tidak lagi membenarkan pelaburan dibuat ke dalam dana yang mempunyai pelaburan dalam saham asing. Ini bermakna jika anda mahu melaburkan tabungan KWSP anda dalam unit amanah, anda hanya boleh melabur dalam dana yang melabur dalam saham atau bon tempatan sahaja.


Bagaimanapun, kini syarat tersebut dilonggarkan dan KWSP kini menerima dana yang melabur dalam saham dan bon asing dalam program pelaburan ahlinya.

Kriteria yang ditetapkan ialah dana tersebut perlu mempunyai sehingga maksimum 30% pendedahan dalam pelaburan asing (tidak boleh lebih daripada itu) untuk diluluskan.

Perubahan peraturan ini membolehkan pelabur memilih dana yang bukan sahaja melabur di Malaysia, tetapi juga mempelbagaikan pelaburan di luar negara. Tanya ejen unit amanah anda tentang dana baru yang diluluskan berasaskan kriteria baru ini.

Selain itu, mulai 1 September, KWSP juga memperkenalkan skim penilaian dana baru. Di bawah kriteria penilaian yang digunakan, dana mesti mempunyai rekod pencapaian sekurang-kurangnya 3 tahun dengan markah penilaian sekurang-kurangnya 1.66 daripada markah maksimum 5.

Penilaian ini diperkenalkan untuk memastikan hanya dana yang mantap sahaja boleh dilaburkan oleh ahli KWSP. Jika sesuatu dana yang telah diluluskan tidak mematuhi kriteria tersebut, maka ia akan dikeluarkan daripada senarai.

Bagaimana jika dana yang anda laburkan terkeluar dari senarai? Jangan khuatir, anda boleh terus mengekalkan pelaburan anda atau anda boleh menjualnya.

Jika anda berpendapat prestasi dana akan kembali pulih pada masa depan, anda boleh kekalkan pelaburan anda. Jika tidak anda boleh menjual unit dan menyimpan wang kembali dalam KWSP atau melabur dalam dana lain.

Bagi saya tanda aras yang harus digunakan ialah pulangan dividen KWSP, yang berada pada paras lebih kurang 5% dalam tempoh 10 tahun lepas. Untuk dianggap berbaloi, saya berpendapat dana anda perlu memberikan pulangan tahunan lebih 6% setahun.

Kita perlu ingat bahawa apabila kita melabur dalam unit amanah, kita membuka pintu risiko. Pulangan yang diterima hendaklah setimpal dengan risiko yang diambil.

KWSP telah mengambil langkah yang wajar untuk membantu pelabur menambahkan pilihan dan mengurangkan kebarangkalian untuk memilih dana yang kurang baik.

Namun begitu penyelidikan dan penilaian teliti di pihak anda masih sangat-sangat diperlukan untuk mendapatkan pulangan setimpal dan menjamin simpanan hari tua anda.

Tiada ulasan: