22 November, 2009

Feeder Fund dan Fund of Funds

Melabur Di Luar Negara Menerusi Dana Kepada Dana

Selain daripada dana yang melabur dalam saham, bon dan instrumen pasaran wang, terdapat dana yang melabur dalam dana lain yang lazimnya terbahagi kepada dua jenis, iaitu feeder fund atau dana pembekal; dan juga fund of funds atau dana kepada dana. Umumnya di Malaysia, feeder funds dan fund of funds digunakan untuk melabur dalam dana luar negara.

Feeder fund ialah dana yang melaburkan semua dananya dalam satu dana induk. Struktur begini digunakan ialah untuk memudahkan pelabur dari negara berbeza untuk melabur dalam satu dana. Sebuah Master Fund atau Dana Induk ditubuhkan di satu negara atau di luar pesisir dan kemudian feeder fund dibuka di negara-negara lain untuk mengumpulkan pelaburan daripada pelabur daripada negara-negara tersebut.

Justeru pelabur dari negara berlainan boleh melabur dalam satu dana yang sama. Sistem Master-Feeder ini membolehkan pelabur sesuatu negara melabur dalam dana di negara lain atau di luar pesisir dengan mudah, mengikut peraturan pelaburan yang ditetapkan di negaranya sendiri. Contoh feeder fund di Malaysia termasuk Alliance Global Diversified Property Fund yang melabur dalam Fidelity Global Property Fund dan juga Prudential Global Market Navigator yang melabur dalam dana Global Market Navigator oleh International Opportunities Funds yang didaftarkan di Luxembourg.

Fund of funds pula ialah dana pelaburan yang hanya melabur dalam beberapa dana lain. Di Malaysia, dana seperti ini perlu melabur dalam sekurang-kurangnya lima unit amanah lain pada setiap masa dan tidak lebih daripda 30% daripada nilai aset bersih Fund of Funds boleh dilaburkan dalam mana-mana dana tunggal.

Fund of Funds juga merupakan satu kaedah yang digunakan untuk melabur dalam dana di luar negara. Antara contoh fund of funds ialah Global Asset Spectra Fund yang melabur dalam dana ekuiti, bon hartanah dan komoditi global dan juga TA European Equity Fund yang melabur dalam dana ekuiti temaptan dan juga asing dan juga REIT dan ETF yang melabur di Eropah.

Bagaimana dengan yuran dan risiko yang dihadapi oleh dana-dana seperti ini? Umumnya yuran pengurusan adalah lebih tinggi sedikit, iaitu 1.8%. Suruhanjaya Sekuriti telah menetapkan bahawa pelabur hanya boleh dikenakan yuran sekali, iaitu di peringkat dana pembekal atau dana sasaran, dan tidak boleh dikenakan yuran dua kali. Yuran perkhidmatan/jualan juga lebih kurang sama dengan unit amanah biasa. Walau apa pun, pelabur dinasihatkan untuk membaca prospektus untuk mendapatkan kepastian tentang kos dana tertentu.

Bagaimana pula dengan risiko yang dihadapi? Sebenarnya risiko adalah sama dengan risiko yang dihadapi apabila melabur dalam unit amanah Malaysia kecuali pelabur terdedah kepada keadaan ekonomi dan kadar faedah pasaran di mana dana tersebut dilaburkan. Justeru, untuk mengetahui setakat mana pendedahan mereka, pelabur perlu memastikan pasaran sasaran dan membuat kajian tentang pasaran negara tersebut.

Satu lagi risiko yang wujud ialah risiko pergerakan mata wang yang berpotensi menambah atau mengurangkan pulangan yang diterima oleh pelabur dana di peringkat tempatan berbanding dana sasaran yang dilaburkan di peringkat antarabangsa. Selain itu, pelabur juga harus berhati-hati tentang kaedah operasi dana sasaran, iaitu sama ada ia menggunakan hutang untuk melabur atau menggunakan instrumen derivatif.

Pada pendapat saya kedua-dua cara ini merupakan kaedah yang selamat untuk melabur dalam dana yang terlibat di pasaran luar negara, kerana pelaburannya diawasi oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

1 ulasan:

miepekan berkata...

Salam,..
Thanks for the visit..Dah lama tak ziarah..will come again