09 September, 2009

Minta Kurangkan Kadar Pembiayaan: Hasilnya

Ansuran bulanan berjaya dikurangkan kira-kira RM150

Beberapa posting yang lepas, saya menggalakkan pembaca agar memohon pembiayaan semula hutang rumah, selepas saya membuat permohonan yang sama (Klik sini).

Saya telah mendapat jawapan minggu lepas dan kadar keuntungan telah diturunkan sebanyak lebih 2% manakala ansuran sebulan telah dikurangkan sebanyak hampir RM150, dengan tempoh pembayaran balik yang sama.

Saya cadangkan agar apabila membuat permohonan, janganlah pula tertarik dengan tawaran manis bank untuk menambah jumlah pembiayaan. Teruskan dengan jumlah yang sama. Ini kerana wang tambahan mungkin digunakan untuk perbelanjaan gunaan dan bukannya melabur dalam aset, menyebabkan hutang anda bertambah tanpa membawa sebarang manfaat.

Tetapi sudah tentulah ada 'catch' atau syarat yang dikenakan untuk mengurangkan kadar. Syarat paling penting ialah saya akan dikenakan denda 3.5% atas jumlah pembiayaan jika bayar balik pinjaman dalam 5 tahun, dan denda akan ditambah 1% lagi jika bayaran balik dibuat menerusi pembiayaan semula dengan bank lain. (Saya tak tahu sama ada denda ini menepati prinsip syariah tetapi saya tak bercadang untuk mengaktifkan klausa tersebut).

Justeru pilihan ini tidak sesuai bagi mereka yang merancang untuk menjual rumah mereka dalam tempoh yang terdekat.

Secara keseluruhannya, selepas membuat kiraan jumlah pembayaran sepanjang tempoh pinjaman, saya dapat saya akan berjimat lebih RM20,000. Saya rasa ini satu ganjaran yang besar yang diperolehi hanya dengan memohon dan menulis sepucuk surat.

Perlu diingat bahawa persaingan antara bank sekarang sengit dan bank tidak suka kalau anda biaya semula pembelian rumah anda dengan bank lain. Selagi pembiayaan anda sudah melepasi 'tempoh denda' yang dikenakan dalam syarat kontrak, anda boleh memohon untuk mengurangkan kadar pembiayaan.

Tiada ulasan: