26 Ogos, 2009

Dana Seimbang atau Balanced Fund

Dana yang membuat pelaburan secara
seimbang antara saham dan sukuk/bon


Dana Seimbang ialah dana unit amanah yang melabur dalam tiga instrumen pelaburan iaitu ekuiti, bon/sukuk dan pasaran wang secara seimbang. Peruntukan aset bergantung kepada pandangan pengurus dana dan had yang ditetapkan di dalam prospektus dana. Pelbagai kombinasi boleh digunakan, dengan tahap peruntukan berbeza. Jenis saham dan jenis bon/sukuk yang dipilih juga berbeza-beza. Terdapat pelbagai jenis dana seimbang, termasuk dana yang melabur dalam saham dan bon asing.

Untuk memberikan contoh yang lebih jelas, kita tinjau dua daripada Dana Seimbang Patuh Syariah bagi mendapatkan gambaran tentang cara kedua-duanya melaburkan aset mereka:

Public Islamic Balanced Fund

Dana ini boleh melabur antara 40 - 60% daripada dana dalam ekuiti patuh syariah dan selebihnya dilaburkan dalam sukuk/bon Islam. Peruntukan aset sebenar dana adalah bergantung kepada keadaan pasaran semasa. Malah pengurus dana juga dibenarkan untuk mengurangkan lagi komponen ekuiti kepada di bawah 40% jika didapati pasaran dijangka turun atau kekal dalam keadaan yang lemah.

Indeks penanda aras dana ini merupakan satu indeks sintetik atau buatan, iaitu merangkumi 60% Indeks FBM Emas Syariah dan juga 40% kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam. Penanda aras ini dicipta untuk mencerminkan hakikat bahawa pelaburan ini adalah bercampur dan tidak boleh ditanda aras semata-mata dengan indeks pasaran saham sahaja.

MAAKL Al-Umran

MAAKL Al-Umran juga melabur dalam saham patuh syariah pada nisbah antara 40 - 60% dan Sukuk pada nisbah antara 40 - 60% bergantung kepada keadaan, manakala wang lebihan dilaburkan dalam aset mudah tunai yang patuh syariah. Pengurus dananya menggunakan kaedah 'top down', iaitu meninjau keadaan makroekonomi untuk menentukan apakah kaedah peruntukan aset yang terbaik.

Bagi pegangan sukuk pula, Pengurus Dana umumnya memegang sukuk sehingga matang. Indeks penanda aras yang digunakan ialah indeks sintetik yang merangkumi 60% FBM Syariah + 30% pulangan Sekuriti Kerajaan Malaysia 5 tahun dan 10% Kadar Deposit Akaun Pelaburan Am.

Jika dilihat daripada kedua-dua contoh di atas, dana seimbang lebih fleksibel daripada dana ekuiti atau dana bon/sukuk dengan risiko sederhana. Apabila pasaran saham naik, dana ini dapat menjejak sebahagian (tetapi bukan semua) daripada kenaikan pasaran saham tetapi apabila pasaran jatuh, ia tidak terjejas teruk kerana pendedahan kepada pasaran saham telah dihadkan kepada peratusan tertentu sahaja.

Berikut adalah beberapa contoh dana seimbang lain yang boleh dibeli oleh pelabur:
Dana Seimbang Biasa
1. PRUBalanced
2. ASM Balanced
3. Hwang DBS Select Balanced

Dana Seimbang Patuh Syariah
1. Alliance Dana Alif
2. CMS Islamic Balanced
3. PHEIM Dana Makmur

Secara peribadi, saya tidak begitu berminat dengan dana seimbang, kerana saya lebih suka memperuntukkan aset saya sendiri. Lagipun dalam jangka sangat panjang, (lebih 5 tahun) kebiasaannya dana ekuiti akan memberikan pulangan yang lebih tinggi.

Tetapi bagi mereka yang tiada masa dan tidak tahu memperuntukkan aset mengikut keadaan pasaran, dan tidak sukakan ciri lebih agresif dan ketidakstabilan harga saham atau harga unit dana ekuiti, dana seimbang boleh dijadikan pilihan anda.

Tiada ulasan: