03 Mei, 2009

Meninjau Aliran Tunai Syarikat

Gunakan aliran tunai untuk sahkan kekuatan

Tidak dinafikan bahawa apabila kita menilai kedudukan kewangan syarikat, keuntungan dan pendapatan sesaham merupakan pengukur prestasi yang utama. Ini kerana lebih besar keuntungan, lebih besar potensi ganjaran yang kita perolehi sebagai pelabur, sama ada menerusi dividen yang diperolehi atau menerusi kenaikan harga saham.

Namun begitu, keuntungan dikira berasaskan konsep 'accrual accounting' dan bukannya 'cash accounting'. Sebagai contoh, jika sesebuah syarikat menjual barangan secara kredit, maka nilai jualan tersebut diambil kira dalam pengiraan untung walaupun tunai belum diterima.

Justeru, keuntungan masih boleh dimanipulasi (walaupun sebahagian besar syarikat tidak melakukannya). Sebagai contoh, dalam beberapa kes penipuan (termasuk kes Transmile), jualan secara kredit yang besar telah dicatatkan dalam akaun, walaupun jualan tersebut tidak wujud. Akibatnya tahap keuntungan syarikat meningkat dengan mendadak.

Satu cara untuk mengesahkan sama ada syarikat kukuh atau tidak ialah meninjau penyata aliran tunai syarikat. Penyata ini terdapat dalam laporan tahunan dan juga laporan suku tahunan yang kedua-duanya boleh didapati dari laman web Bursa Malaysia.

Item paling penting yang boleh ditinjau ialah "Net Cash Generated From/(Used In) Operating Activities. Jika syarikat menghasilkan tunai dalam operasi, nilainya positif. Ini bermakna operasi syarikat berjaya menghasilkan tunai. Sebaliknya jika nilai untung tinggi sedangkan aliran tunai operasi negatif, kita harus musykil dan bertanya mengapa keuntngan yang tinggi tidak disokong oleh penjanaan tunai yang sepadan?

Mungkin ada alasan yang munasabah untuk keadaan tersebut, tetapi kita sebagai pelabur boleh menyiasat lebih lanjut. Antaranya termasuk memeriksa tahap penghutang untuk melihat sama ada syarikat ada masalah untuk mengutip hutang.

Aliran tunai boleh menjadi petanda prestasi syarikat pada masa depan. Sebarang masalah tunai sudah pasti akan menjejaskan operasi dan keuntungan. Justeru, sebelum membeli saham, pastikan anda bukan sahaja meninjau keuntungan, tetapi turut menyiasat kedudukan dan aliran tunainya. Keuntungan boleh dimanipulasi tetapi kelemahan aliran tunai amat sukar diselindungi.

Tiada ulasan: