30 April, 2009

Public Islamic Equity Fund

Dana untuk mengambil kesempatan daripada pemulihan

Saya jarang membuat tinjauan tentang produk unit amanah, mungkin kerana saya lebih suka melabur sendiri di pasaran saham. Namun ramai pelabur yang tiada masa atau kemahiran untuk memilih sendiri saham. Justeru, adalah lebih baik jika mereka menggunakan perkhidmatan pelabur profesional, iaitu dengan membeli unit amanah yang diuruskan oleh pakar pelaburan.

Namun begitu, pembelian unit amanah juga menimbulkan satu lagi dilema, iaitu dana mana yang harus dipilih daripada pelbagai dana yang ada di pasaran? Pemilihan dana yang betul sukar dilakukan kerana kajian akademik mendapati banyak dana yang gagal mengatasi prestasi indeks penanda arasnya.

Untuk membantu pembaca yang berminat untuk membeli unit amanah, saya telah membuat sedikit kajian tentang dana dan syarikat pengurus dana, bagi menyampaikan analisis dari masa ke semasa tentang dana yang ada di pasaran.

Kali ini saya ingin menyentuh tentang Public Islamic Equity Fund (PIEF) yang diuruskan oleh Public Mutual, antara syarikat pengurus dana yang terbaik di Malaysia. Di kalangan semua dana Islam yang diuruskan oleh Public Mutual, saya tertarik dengan potensi dana ini, secara khususnya selepas mengambil kira keadaan ekonomi semasa.

Dana ini ialah sejenis dana agresif yang melabur dalam saham patuh Syariah yang terpelbagai dengan matlamat mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang. Profil risiko dana ini ialah agresif. Ini bermakna dana ini lebih sesuai untuk pelabur yang sanggup menerima risiko lebih tinggi.

Mengapa ia ditarafkan sebagai agresif? Ini kerana dana ini perlu memegang 80% daripada dananya dalam saham. Justeru, pada waktu kejatuhan ketara saham tempoh hari, pengurus dananya masih perlu memegang banyak saham dalam portfolionya. Maka prestasinya sudah tentu terjejas dalam tempoh dua tahun lepas disebabkan oleh kegawatan ekonomi yang melanda.

Di kalangan semua dana ekuiti Islam, PIEF berada di tempat ke-23 bagi prestasi setahun, tempat ke-17 bagi prestasi 3 tahun dan tempat ke-2 bagi prestasi 5 tahun. Jelas bahawa perbezaan prestasi jangka pendek dan jangka panjangnya menunjukkan bahawa dana ini agresif kerana akan jatuh lebih besar apabila pasaran jatuh dan naik lebih tinggi apabila pasaran naik.

Memandangkan dana ini perlu melabur sekurang-kurangnya 80% daripada dananya dalam ekuiti, saya meramalkan bahawa PIEF adalah salah satu dana yang mampu mengambil kesempatan penuh daripada pemulihan ekonomi yang akan berlaku pada tahun depan.

Walau apapun, pelabur perlu sedar bahawa dana ini ialah untuk pelabur jangka panjang dan anda harus memegangnya untuk jangka panjang bagi memanfaatkan sepenuhnya potensi dana ini. Pelabur boleh mendapatkan maklumat lanjut dan prospektus dana ini di laman web Public Mutual.

Tiada ulasan: