06 Januari, 2009

Prestasi Dana Islam Jauh Ketinggalan

Dana Ekuiti Islam Terbaik Berada Di Tempat Kelima

Pada hujung tahun ini, saya telah meninjau prestasi dana unit amanah yang melabur dalam ekuiti (saham). Saya memilih penarafan lima tahun berasaskan Lipper Fund Table yang diterbitkan dalam akhbar The Edge. Pada pandangan saya, tempoh lima tahun ialah tempoh yang cukup panjang untuk membuat Tinjauan prestasi. Jangka masa satu atau tiga tahun terlalu singkat. Berikut adalah lima dana ekuiti terbaik untuk tempoh lima tahun

Dana Ekuiti Bukan Islam

1. AMB Value Trust 81.9%
2. PB Growth 73.3%
3. AMB Ethical Trust 65.1%
4. OSK UOB Equity 53.9%
5. Pacific Dividend 44.9%

Dana Ekuiti Islam

1. MAAKL Al-Faid 48.7%
2. Public Islamic Equity 36.6%
3. Public Ittikal 35.9%
4. Kenanga Syariah Growth 34.8%
5. CIMB Islamic Dali 26.9%

Jelas bahawa prestasi dana Islam terbaik adalah jauh lebih rendah daripada prestasi dana ekuiti bukan Islam. Tanpa kajian lanjut, kita tidak akan tahu sebab sebenarnya tetapi saya dapati apabila saham naik ke tahap tertinggi pada 2007, prestasi Dana Islam tetap ketinggalan di belakang Dana Bukan Islam.

Perkara ini memerlukan kajian lanjut. Jika prestasi disebabkan faktor di luar kawalan seperti pilihan saham lebih kecil berbanding dana biasa, kita boleh menerima hakikat ini. Namun pengurus dana tidak boleh semata-mata berpegang kepada alasan bahawa pilihan saham patuh syariah adalah terhad.

Antara faktor lain yang mungkin menjadi puncannya (ini hanyalah tekaan saya sahaja):

1. Keupayaan Pengurus Dana
2. Dana Islam masih baru dan prestasinya akan meningkat naik pada masa depan
3. Bilangan Dana Islam yang jauh lebih rendah berbanding dana bukan Islam.
4. Hanya ada dua saham dalam sektor kewangan yang boleh dilaburkan oleh pengurus dana Islam.

Faktor tertentu, seperti pilihan saham terhad yang boleh diterima oleh pelabur. Namun jurang prestasinya agak terlalu besar. Diharapkan para pengurus Dana Islam dapat meningkatkan prestasi supaya lebih menghampiri prestasi Dana Bukan Islam. Pelabur dana Islam sanggup menerima prestasi yang sedikit lebih rendah kerana faktor-faktor pembatas yang telah dinyatakan, tetapi diharapkan jurang prestasi ini dapat dirapatkan pada masa depan.

Tiada ulasan: